فرق گرین کارت و سیتیزن شیپ و شرایط دریافت پاسپورت آمریکا

اقامت دائم (گرین کارت) با سیتیزنی متفاوت است. در این مقاله توجه شما را به تفاوت این دو عبارت جلب می نمائیم:

دارنده گرین کارت یا همان مقیم دائم آمریکا ، شخصی است که اجازه دارد در آمریکا سکونت کرده و در آمریکا به کار ، تحصیل و زندگی بپردازد . اشخاص دارنده گرین کارت از طریق یکی از مواردی که در این وب سایت توضیح داده شده است، اقامت دائم آمریکا را دریافت نموده و به آنها یک کارت شناسائی عکس دار که به آن گرین کارت می گویند داده می شود که نشان دهنده وضعیت اقامتی آنهاست البته رنگ این کارت برخلاف اسمش سبز نیست !

دارنده گرین کارت آمریکا، برخلاف شخص سیتیزن ،از بعضی از حقوق در آمریکا مثل حق رای و شرکت در انتخابات ، و کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم است و اگر بیش از 6 ماه خارج از آمریکا باشد ، ممکن است اقامت دائم او(گرین کارتش) باطل شود زیرا مقامات آمریکا فرض را بر این میگذارند که دارنده گرین کارت ، تمایل و علاقه ای به زندگی، کار و اقامت در آمریکا ندارد و از اقامتش صرفنظر کرده است علاوه بر آن اگر فرد دارنده گرین کارت مرتکب جرمی شود یا  موارد امنیتی را نقض کند و حتی در برخی موارد تغییر آدرسش را به سازمان مهاجرت و شهروندی آمریکا USCI اطلاع ندهد ، ممکن است از آمریکا اخراج (دیپورت شود) اما شخص سیتیزن کسی است که پاسپورت آمریکایی دریافت نموده و از حقوق کامل شهروندی برخوردار است و هرگز(البته غیر از موارد خیلی خاص و نادر) از آمریکا اخراج نمی شود و می تواند در انتخابات شرکت نموده و تا مدتهای طولانی در خارج از خاک آمریکا سپری نماید.

طبق قانون ، بعد از گذشت مدت زمان معینی ، دارنده گرین کارت می تواند برای شهروندی آمریکا(سیتیزنی) و دریافت پاسپورت آمریکا اقدام کند. زمان اقدام معمولا بعد از 5 سال اقامت در شرایط عادی و بعد از 3 سال اقامت در صورتی که از طریق ازدواج با شهروند آمریکایی گرین کارت دریافت کرده باشد ، می باشد.

دارنده گرین کارت لازم است که 6 ماه قبل از اینکه گرین کارت اعتبارش را از دست دهد برای شهروندی اقدام نماید.

در بسیاری موارد اگر دارنده گرین کارت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و مدت زمان مناسبی را در خاک آمریکا سپری کرده و دارای شخصیت اجتماعی خوبی باشد و قادر به صحبت کردن ، خواندن یا نوشتن به زبان انگلیسی بوده و در امتحان سیتزنی قبول شود به وی پاسپورت آمریکایی (شهروندی) تعلق خواهد گرفت.